GreekEnglish (United Kingdom)
NEWS
Facebook Twitter Digg Delicious Stumbleupon 

Q&A ... για Μουσεία

Αναλογικά εκθεματικά ολογράμματα σε Μουσειακές εφαρμογές.

Tα αναλογικά εκθεματικά ολογράμματα είναι ο πλέον ρεαλιστικός και αληθοφανής τρόπος για να αποτυπωθεί ένα τρισδιάστατο αντικείμενο. Τα αναλογικά ολογράμματα που δημιουργεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Ολογραφίας αποτυπώνουν και εν συνεχεία αναπαριστούν το ακριβές φωτεινό κύμα που αντανακλά η επιφάνεια ενός αντικειμένου. 

CycladicIdol inbox resizeΓια παράδειγμα, το ολόγραμμα ενός κοσμήματος ή μιας στιλπνής επιφάνειας θα δώσει πολλαπλές αντανακλάσεις του φωτός και οι σκιές σε ένα ολόγραμμα θα ακολουθήσουν τον παρατηρητή ακριβώς όπως θα έκαναν με το πρωτότυπο αντικείμενο. Ετσι, σε συνδυασμό με την αίσθηση βάθους, με την εμφάνιση της επιφανειακής υφής, με την παρουσία οριζόντιας και κατακόρυφης παράλλαξης και με την εντύπωση κυρτών/κοίλων περιοχών, ο παρατηρητής ενός ολογράμματος δεν μπορεί να διακρίνει την διαφορά μεταξύ του πραγματικού αντικειμένου και του εικονικού ειδώλου του με αποτέλεσμα να θεωρεί ότι βλέπει ακριβώς το πραγματικό αντικείμενο.

Ειδικά στην περίπτωση που οι λοιπές αισθήσεις του δεν έχουν άλλη πρόσβαση στο πρωτότυπο έκθεμα (π.χ. μέσα από μια προθήκη) τότε -σαν φυσικό επακόλουθο- πιστεύει ότι βρίσκεται μπροστά στο αυθεντικό αντικείμενο, αν και στην πράξη δεν βλέπει παρά το φωτεινό κύμα που αυτό εξέπεμψε και αποτυπώθηκε κατά την στιγμή της ολογράφησης.

Τι μουσειακές εφαρμογές μπορούν να έχουν τα αναλογικά ολογράμματα;

Οι δυνατότητες εφαρμογών των αναλογικών ολογραμμάτων στα Μουσεία είναι πολλές και διάφορες. Κάποιες από αυτές ενισχύουν τις υπάρχουσες συλλογές σε ένα Μουσείο, κάποιες επιτρέπουν ευκολώτερο και φθηνότερο δανεισμό εκθεμάτων, κάποιες δίνουν την δυνατότητα να εμπλουτίσει ή να συμπληρώσει έμμεσα τις συλλογές του και κάποιες προσφέρουν την δημιουργία πρόσθετων εσόδων. Σίγουρα όμως η χρήση ολογραμμάτων προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον του κοινού και δίνει την ευκαιρία μιας ενισχυμένης επικοινωνιακής στρατηγικής.

Μπορούμε να εστιάσουμε σε μερικές από αυτές τις δυνατότητες:

Δημιουργία μιας περιοδεύουσας συλλογής

Είναι πλέον εφικτό για ένα Μουσείο να έχει ακριβή εικονικά αντίγραφα των κυριοτέρων εκθεμάτων του, τα οποία μπορούν να εκτεθούν σε δευτερεύουσες παρουσιάσεις, επιτρέποντας την συγκρότηση κινητών εκθέσεων. Αυτού του τύπου οι Εικονικές Εκθέσεις δίνουν την δυνατότητα σε πολύτιμα και ευπαθή εκθέματα να ταξιδέψουν και να παρουσιασθούν στο κοινό μέσω των ολογραμμάτων τους, ελαχιστοποιώντας το κόστος μεταφοράς, ασφάλισης, έκθεσης και υποστήριξης. Ταυτόχρονα, αυτός ο τεχνολογικά πρωτοποριακός τρόπος παρουσίασης προκαλεί το πρόσθετο ενδιαφέρον του κοινού και έμμεσα προσελκύει επισκέπτες στους πραγματικούς χώρους του Μουσείου.

Πολλαπλές όψεις ενός εκθέματος

Μέχρι σήμερα, τα μουσεία μπορούν να επιδείξουν ένα αντικείμενο μόνο από μια οπτική γωνία. Με την χρήση ολογραμμάτων, μια προθήκη μπορεί να περιέχει πολλαπλές όψεις του ιδίου αντικειμένου, ιδωμένου από πολλές διαφορετικές γωνίες π.χ. από την οπίσθια και συνήθως μη ορατή πλευρά του, ακόμη και από το εσωτερικό του.

Δανεισμός χωρίς την προσωρινή απουσία ενός εκθέματος

Κάποια δημοφιλή εκθέματα μπορούν να δανεισθούν σε άλλα μουσεία (περιφερειακά/κεντρικό, δανειστικές συλλογές, εκχωρήσεις ιδιωτικών συλλεκτών κλπ.) για προσωρινή έκθεση, χρήση ή συντήρηση χωρίς την συνεπαγόμενη εμφάνιση κενών θέσεων στις μουσειακές προθήκες όπου αντικαθιστώνται από το ολόγραμμά τους. Αλλά και αντίστροφα, τα ολογράμματα κάποιων δημοφιλών αντικειμένων μπορούν να δανεισθούν (αντί για το πρωτότυπο) και μάλιστα σε περισσότερα του ενός εικονικά αντίγραφα.

Συμπλήρωση θεματικών συλλογών

Ελλείποντα τμήματα θεματικών συλλογών κοινής προέλευσης μπορούν να συμπληρωθούν με τα ολογράμματά τους (π.χ. θησαυρός Αηδονιών) ενώ ολογράμματα αντικειμένων από συναφείς συλλογές (π.χ. Ταναγραίες) μπορούν να εκτεθούν εκ παραλλήλου με τα πρωτότυπα επιτρέποντας έτσι την άμεση σύγκριση και μελέτη.

Εξασφάλιση πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ύπαρξη και φύλαξη σε ασφαλή χώρο ολογραμμάτων κάποιων σημαντικών εκθεμάτων διασφαλίζει μια εικονική πιστή αποτύπωση των πρωτότυπων αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε αντικατάστασή τους σε περίπτωση κλοπής, πυρκαγιάς ή βανδαλισμού είτε σαν αποδεικτικό στοιχείο για τεκμηρίωση οποιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης. Τα πρόσφατα γεγονότα στα μουσεία του Ιράκ ή του Καΐρου κατέδειξαν την ανάγκη αυτή.

Διατήρηση στο πέρασμα του χρόνου

Ωρισμένα ευαίσθητα εκθέματα υφίστανται αργές μεταβολές ανεξάρτητα από τις συνθήκες φύλαξής τους. Το ολόγραμμα ενός αντικειμένου αποτυπώνει και καταγράφει επακριβώς την παρούσα κατάσταση και τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του πρωτότυπου εκθέματος διαφυλάσσοντάς τα σε βάθος χρόνου.

Καταγραφή των φάσεων συντήρησης

Κατά κανόνα τα μουσειακά εκθέματα χρήζουν τακτικής συντήρησης, συμπλήρωσης ή αποκατάστασης. Η ύπαρξη ολογραμμάτων του πρωτότυπου αντικειμένου αποτελεί μια μόνιμη αποτύπωση των διαφόρων φάσεων και μια πολύτιμη χρονική καταγραφή εν όψει μελλοντικών παρεμβάσεων.

Αποδεικτικό πιστοποίησης

Το αναλογικό ολόγραμμα είναι μια απόλυτα πιστή αναπαράσταση του πρωτότυπου αντικειμένου. Ετσι, στην περίπτωση που κάποιο έκθεμα απουσιάσει για λόγους δανεισμού ή συντήρησης, το ολόγραμμά του αποτελεί το αδιάψευστο αποδεικτικό και πιστοποιητικό της κατάστασης του αντικειμένου πριν την προσωρινή εκχώρησή του.

Οικονομία χώρου και προσβασιμότητα

Πολλά μουσεία έχουν πληθώρα εκθεμάτων που αδυνατούν να εκθέσουν για πρακτικούς λόγους έλλειψης χώρων, εκθετηρίων ή εν γένει οικονομικών πόρων με αποτέλεσμα την συγκέντρωση αντικειμένων σε αποθηκευτικούς χώρους χωρίς προσωρινή λεπτομερή καταγραφή ή επιστημονικές δημοσιεύσεις. Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται με τα ευρήματα αρχαιολογικών ανασκαφών ή ιστορικών/θρησκευτικών κειμηλίων. Η ύπαρξη ολογραμμάτων των αντικειμένων αυτών επιτρέπει την ερευνητική μελέτη τους χωρίς την ανάγκη πρόσβασης στο πρωτότυπο ενώ ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα παράλληλων εικονικών εκθέσεων με ελάχιστη επένδυση και τακτική εναλλαγή των εκθεμάτων.

Χορηγικές ευκαιρίες

Ολογράμματα από συγκεκριμένα πρωτότυπα αντικείμενα μπορούν να διατεθούν στους εκάστοτε χορηγούς μουσειακών συλλογών επιτρέποντας να επιδείξουν στο ευρύ κοινό την κοινωνική προσφορά τους και να δημιουργήσουν τον απαραίτητο συναισθηματικό δεσμό μεταξύ των κοινωνικο-επαγγελματικών εταίρων. Για παράδειγμα, η πολλαπλή παρουσίαση ενός εικονικού εκθέματος σε επισκέψιμους χώρους δημιουργεί εμπορικό πόλο έλξης και ταυτόχρονη διαφήμιση για το Μουσείο, οπως δείχνουν οι χρωματιστές διακοσμήσεις στο Μετρό του Λονδίνου και τα μουσειακά αντίγραφα στο Μετρό του Παρισιού αλλά και της Αθήνας που διαφημίζουν και προσελκύουν επισκέπτες στα αντίστοιχα κοντινά μουσεία.

Δωρητές ιδιωτικών συλλογών στο Δημόσιο

Τα ολογράμματα προσφέρουν την δυνατότητα σε ιδιωτικούς συλλέκτες να δωρίσουν μέρος ή το σύνολο της συλλογής τους σε κάποιο μουσείο διατηρώντας ταυτόχρονα ένα εικονικό αντίγραφο των παραχωρούμενων εκθεμάτων. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η κοινωνική προσφορά των δωρητών ενώ παράλληλα διατηρείται ο συναισθηματικός δεσμός τους με τα συλλεκτικά αντικείμενα, που συνήθως αποτελούν έργο ζωής.

Διάχυση εκπαίδευσης - επαφή με τα μουσειακά εκθέματα

Η ύπαρξη ολογραμμάτων που φυλάσσονται και μεταφέρονται εύκολα και φθηνά επιτρέπει στα μουσεία να διαθέτουν εικονικά αντίγραφα επιλεγμένης θεματικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια με σκοπό την άμεση οπτική επαφή και προσέλκυση επισκεπτών. Συγκεντρωτικές εκθέσεις εικονικών αντιγράφων από διαφορετικά μουσεία μπορούν να περιοδεύσουν σε απομακρυσμένες από το κέντρο γεωγραφικές περιοχές δημιουργώντας την αίσθηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτού του τύπου οι εικονικές εκθέσεις έχουν πολύ πιο ζωντανά εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις ψηφιακές παρουσιάσεις δεδομένου ότι προσφέρουν οιονεί άμεση οπτική επαφή με το τρισδιάστατο πρωτότυπο αντικείμενο και ανταποκρίνονται στα φυσικά ερεθίσματα με τα οποία είναι εξοικειωμένος ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Διαθεσιμότητα και επιστημονική μελέτη

Η διάθεση ολογραμμάτων αντικειμένων επιστημονικού ενδιαφέροντος επιτρέπει την άνετη μελέτη τους χωρίς τους επιβαρυντικούς παράγοντες ασφάλειας, προσβασιμότητας, χρονικών και γεωγραφικών περιορισμών. Λόγω της υπερ-υψηλής ανάλυσης της αναλογικής ολογραφικής εικόνας, η χρήση οπτικών βοηθημάτων (π.χ. μεγεθυντικών φακών) δίνει παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της μελέτης του πρωτότυπου αντικειμένου σε αντίθεση με τους ποιοτικούς περιορισμούς στην μεγέθυνση μιας ψηφιακής εικόνας εξ αιτίας χαμηλών ορίων ανάλυσης και 2-διάστατων μέσων θεώρησης (οθόνες). Παράλληλα, η ολογραφία είναι ο μοναδικός τρόπος μελέτης αντικειμένων για τα οποία είναι απαραίτητη η 3-διάστατη θεώρησή τους (π.χ. επιγραφές σφηνοειδούς γραφής) ή η απόλυτη χρωματική αναπαραγωγή (π.χ. έντομα /πεταλούδες) ή η αποτύπωση της λεπτομερούς υφής (π.χ. ζωγραφικοί πίνακες).

Ελεγχόμενη εμπορευματοποίηση

Κατά κανόνα, τα μουσεία έχουν πλούτο εκθεμάτων και πενία εσόδων. Με την ολογραφία, μια καινούργια κατεύθυνση προσφέρεται στα πωλητήρια των μουσείων από όπου μπορούν να διατεθούν πιστά εικονικά 3-διάστατα αντίγραφα κάποιων σημαντικών πρωτότυπων αντικειμένων χωρίς την ανάγκη κατασκευής replica και τους κινδύνους απώλειας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ολογράμματα δεν αναπαράγονται ούτε αντιγράφονται με την ευκολία μιας ψηφιακής εικόνας, μιας 3-διάστατης σάρωσης ή μιας ψηφιακής μοντελλοποίησης. Ταυτόχρονα, το εμπορικό ενδιαφέρον των ολογραμμάτων ενισχύεται από την προσλαμβανόμενη προστιθέμενη αξία (perceived added value) που εμπεριέχεται σε μια αποτύπωση του μοναδικού πρωτότυπου αντικειμένου με τον πλέον τεχνολογικά προχωρημένο τρόπο (laser φωτογραφία).

end faq

Ποιά πρόσθετα οφέλη προσφέρει η ολογραφία σε ένα μουσείο;

  • Περισσότερες ευκαιρίες για εκθέσεις.     Καθώς το κόστος για ασφάλεια και ασφάλιση των ολογραμμάτων είναι συγκριτικά αμελητέο, τα εικονικά εκθέματα ενός μουσείου μπορούν να εκτεθούν σε λιγώτερο συμβατικούς χώρους με αποτέλεσμα να γίνονται προσιτά και σε διαφορετικό κοινό που δεν επισκέπτεται κατά κανόνα μουσειακούς χώρους.
  • Νέοι τρόποι δημιουργίας εσόδων.     Η δυνατότητα πώλησης ή δανεισμού εικονικών αντιγράφων μιας συλλογής δημιουργεί νέες πηγές εσόδων. Ολογράμματα από κάποια σημαντικά εκθέματα μπορούν να διατίθενται είτε από το πωλητήριο ενός μουσείου είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
  • Διασφάλιση και προστασία.      Δεδομένου ότι τα ολογράμματα δεν είναι ψηφιακές αναπαραγωγές, δεν μπορούν να αναπαραχθούν ψηφιακά (όπως π.χ. μια φωτογραφία) και στην συνέχεια πολλαπλασιαστικά χωρίς την άδεια του μουσείου, που έχει και τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό συνεπάγεται τον πλήρη έλεγχο αναφορικά με το ποιος κατέχει ή δανείζεται ένα εικονικό αντίγραφο των εκθεμάτων.

Πως φτιάχνεται ένα ολόγραμμα ;

CeramicVase inbox resizeΓια την δημιουργία ενός ολογράμματος χρειάζεται να έχουμε φυσική πρόσβαση στο αντικείμενο. Εικόνες, οποιουδήποτε τύπου και ανάλυσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα αναλογικά έγχρωμα ολογράμματα κατασκευάζονται με την χρήση κόκκινου, μπλε και πράσινου laser, οι ακτίνες των οποίων διευρύνονται για να φωτίσουν πλήρως το υπό ολογράφιση αντικείμενο. Μια γυάλινη ολογραφική πλάκα τοποθετείται μπροστά από το αντικείμενο έτσι ώστε το φως των ακτίνων laser να φωτίσει το αντικείμενο διαπερνώντας την διαφανή αυτή πλάκα και -αφού ανακλασθεί- να συμβάλει με τον εαυτό του αποτυπώνοντας την τρισδιάστατη επιφάνεια του αντικειμένου πάνω στην φωτοευαίσθητη επίστρωση. Η οπτική γωνία του αντικειμένου μέσα από την πλάκα αναπαριστά με ακρίβεια το αποτέλεσμα που θα ληφθεί από αυτήν την 3-διάστατη 'φωτογραφία' με φως laser. Η διάρκεια της έκθεσης του αντικειμένου στο φως laser κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 δευτερολέπτων, μετά την οποία η ολογραφική πλάκα πρέπει να εμφανισθεί και να στεγνώσει για 10 περίπου λεπτά σε συνθήκες σκοτεινού θαλάμου. Εν συνεχεία, το ολόγραμμα είναι έτοιμο για ποιοτική εξέταση.

Επεμβαίνει η ολογράφηση στο αντικείμενο καθ' οιονδήποτε τρόπο ;

Το αντικείμενο που ολογραφείται δεν έρχεται στην παραμικρή επαφή με οποιοδήποτε φυσικό υλικό εκτός από την έκθεσή του σε πολύ ελαφρύ και πλήρως ελεγχόμενο φωτισμό που δεν περιέχει επιβαρυντικές ακτινοβολίες (π.χ. υπεριώδεις ή υπέρυθρες). Η ισχύς των laser είναι εξαιρετικά χαμηλή με τυπικές τιμές να είναι περίπου 2000 φορές χαμηλότερες από έναν συνηθισμένο λαμπτήρα πυρακτώσεως ισχύος 100 Watt. Ο χρόνος έκθεσης είναι της τάξεως μερικών δευτερολέπτων. Ετσι, είναι θεωρητικά απίθανο να υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση του πρωτότυπου αντικειμένου.

Μπορεί η ολογράφηση να γίνει στους χώρους ενός μουσείου ;

ZeusBust inbox resizeΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Ολογραφίας έχει αναπτύξει και διαθέτει πρότυπο πλήρως φορητό και αυτόνομο εξοπλισμό για την επιτόπια ολογράφιση αντικειμένων. Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε έναν σχετικά απομονωμένο χώρο λίγων τετρ. μέτρων με σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος και ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού. Επίσης, απαιτείται παροχή νερού και αποχέτευση για την εμφάνιση της ολογραφικής πλάκας μετά την έκθεση. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αυτόνομο μεταφερόμενο σκοτεινό θάλαμο του ΕΙΟ. Συνήθως θα απαιτηθούν λίγες ώρες προετοιμασίας προκειμένου τα αντικείμενα να προσαρμοσθούν στις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμότητα και υγρασία) και να ηρεμήσουν πλήρως. Ο σύντομος χρόνος της όλης διαδικασίας συνεπάγεται ότι το ολόγραμμα είναι ορατό μέσα σε 10 περίπου λεπτά από την στιγμή της έκθεσης στο φως laser.

Πόσο μεγάλα μπορούν να είναι τα ολογράμματα αυτού του τύπου ;

Το συνηθισμένο μέγεθος ολογράμματος είναι 20x25cm με την μέγιστη διάσταση ολογραμμάτων αυτού του τύπου που μπορούμε να φτιάξουμε εκτός εργαστηρίου να μην ξεπερνά τα 30x40cm. Λίγο μεγαλύτερα ολογράμματα είναι εφικτά σε ειδικές περιπτώσεις, χρειάζονται όμως ειδικές διαδικασίες, τυπικά μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης και πολύπλοκα συστήματα για τον τελικό φωτισμό τους.

Είναι εφικτή μεγέθυνση ή σμίκρυνση των αντικειμένων σε ένα ολόγραμμα ;

Τα ολογράμματα αυτού του τύπου δεν επιτρέπουν καμμία μεταβολή μεγέθους του αντικειμένου αφού δεν μεσολαβεί οποιοδήποτε σύστημα φακών κατά την ολογράφιση ή την τελική επεξεργασία τους. Ετσι, ένα αναλογικό ολόγραμμα αποτελεί μια πλήρη 1:1 καταγραφή και αποτύπωση του πρωτότυπου αντικειμένου σε ένα εικονικό πανομοιότυπο αντίγραφο.

Τι είδους αντικείμενα δίνουν τα σωστότερα ολογράμματα ;

WhiteWrestlers-croppedΑπό τεχνικής απόψεως, τα αντικείμενα από στέρεα υλικά (κεραμικά, μέταλλα, κοσμήματα κλπ.) δίνουν και τα καλύτερα ολογράμματα. Αυτό βέβαια δεν μας έχει εμποδίσει να πάρουμε επιτυχημένα ολογράμματα από υφασμάτινα ή ξύλινα αντικείμενα. Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι όσο πιο στέρεο είναι ένα αντικείμενο, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος μιας αποτυχημένης έκθεσης στο φως laser. Και αυτό γιατί κατά την διάρκεια της σύντομης έκθεσης το αντικείμενο θα πρέπει να είναι σε πλήρη ακινησία και ηρεμία δεδομένου ότι ακόμα και αδιόρατες κινήσεις του υλικού που ξεπερνούν τα 100 nm δημιουργούν πρόβλημα στην τελικό ολόγραμμα.

Ποιός είναι ο χρόνος ζωής ενός ολογράμματος ;

Ο αναμενόμενος χρόνος ζωής ενός ολογράμματος εκτιμάται ότι ξεπερνά αυτόν μιας μέσης ανθρώπινης ζωής. Τα ολογράμματα μετά την εμφάνιση τους αδρανοποιούνται και η φωτοευαίσθητη επίστρωση προστατεύεται με μια επιπλέον αδιαφανή επίστρωση ή ακόμη και από μια πρόσθετη προστατευτική επιφάνεια. Λόγω της σχετικά πρόσφατης εμφάνισης των ολογραμμάτων δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό χρόνο ζωής τους (με εξαίρεση συνθήκες θραύσης!) πλην όμως μονοχρωματικά ολογράμματα που δημιουργήθηκαν στην δεκαετία του '60 εξακολουθούν να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση μέχρι σήμερα χωρίς αξιοσημείωτες ποιοτικές απώλειες.

Είναι αυτού του τύπου τα ολογράμματα κάτι το καινούργιο ;

Μολονότι μονόχρωμα αναλογικά ολογράμματα έχουν χρησιμοποιηθεί για μουσειακές εφαρμογές στο παρελθόν, ρεαλιστικά έγχρωμα ολογράμματα αυτού του τύπου προσφέρονται για πρώτη φορά. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ολογραφίας συμβαδίζει με την διεθνή πρωτοπορεία όταν δεν ανοίγει νέους ορίζοντες στον χώρο αυτό. Μπορείτε να εκμεταλλευθείτε πρώτοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που η έγκαιρη χρήση αυτής της επαναστατικής δυνατότητας έκθεσης εγγυάται.

Πρόκειται για κάποια ψηφιακή τεχνολογία ;

Dancing Satyr resizeΠαρά το γεγονός ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ολογραφίας μπορεί να προσφέρει και ψηφιακά έγχρωμα ολογράμματα για μουσειακές εφαρμογές, εν τούτοις μόνον τα αναλογικά ολογράμματα αυτού του τύπου δίνουν ένα απόλυτα ρεαλιστικό και πιστό εικονικό αντίγραφο του πρωτότυπου αντικειμένου. Και αυτό γίνεται με αυστηρά αναλογικές μεθόδους που εξαρτώνται από οπτικά φαινόμενα των ακτίνων laser, που όταν συναντώνται πάνω στην φωτο-ευαίσθητη επίστρωση καταγράφουν την ακριβή συχνότητα και ένταση του φωτός μετά την ανάκλασή του από την επιφάνεια του αντικειμένου. Ετσι, δεν υπάρχει ουσιαστική οπτική διαφορά μεταξύ της παρατήρησης του ίδιου του αντικειμένου ή του κατάλληλα φωτισμένου ολογράμματός του τόσο σε χρωματική πιστότητα όσο και σε ορατή ανάλυση της υφής της επιφάνειας του αντικειμένου.

end faq

Πρόσφατες Ειδήσεις

Προηγ. Επομ.

ΟπτοΚλώνοι για 'Οσκαρ'?

Η Συλλογή Οπτικών Κλώνων (OptoClones) Gokhran από το Κρεμλίνο της...

Τα Διαμάντια είναι Παντοτεινά

Η Συλλογή Οπτικών Κλώνων (OptoClones) 'Gokhran' από το Κρεμλίνο της...

Αριστείον Ολογραφίας

Η Συλλογή Οπτικών Κλώνων (OptoClones) του Μουσείου Φαμπερζέ της Αγ....